Slogan - Nemoc není náhoda ... chraňte své zdraví i zdraví svých nejbližších.

Anatomie horních dýchacích a polykacích cest

Do dutiny nosní ústí vedlejší nosní (paranasální) dutiny a karcinomy této oblasti mají menší tendenci k metastazování ve srovnáni s dalšími lokalitami.

Dutina ústní představuje rty, bukání (tvářovou) sliznici, jazyk, spodinu dutiny ústní, tvrdé patro, horní a dolní dáseň. Jako první nacházíme u nádorů této oblasti metastázy v oblasti pod bradou a čelistí v horní třetině krku.

Hltan (farynx) je trubice v rozsahu od spodiny lební do úrovně 6. krčního obratle. Dělí se na orofarynx (kořen jazyka, měkké patro, patrové oblouky a mandle), na sofarynx (epifarynx nebo-li nosohltan, navazující zezadu na dutinu nosní) a hypofarynx (sousedící s hrtanem a navazující volně na jícen). Tato oblast je známa svojí vyšší tendencí k zakládání metastáz, jako první bývají hmatné uzliny v horních 2/3 krku.

Hrtan (larynx) je součástí dýchacích cest a dělí se na supraglotis (horní část s příklopkou hrtanovou nebo-li epiglotis , ventrikulárními řasami, aryepiglotickými řasami a arytenoidními hrboly), glotis (střední část s hlasivkami) a subglotis (oblast pod hlasivkami). Hrtan na krku dále volně přechází v průdušnici (tracheu). Karcinomy oblasti supraglotis mají podobnou tendenci k metastazování jako například sousedící hypofarynx, kdežto karcinomy oblasti hlasivek metastazují většinou až v pokročilejších stadiích. Oblast subglotis a průdušnice je riziková pro metastazování do nižších oblastí krku a dále do mezihrudí (mediastina). 

Přihlášení k novinkám

Váš e-mail:Projekt je podpořen grantem společnosti Logo - Merck